Iepazīšanās ar “Suns ar misiju” darbību

Mēs, “Suns ar misiju”, esam biedrība, kas realizē dažādus projektus, kuros vienmēr būtiska loma ir mūsu četrkājainajiem draugiem – suņiem. Mēs sadarbojamies ar citām biedrībām, organizācijām un suņu mīļotājiem, lai kopīgi īstenotu savas trakās idejas un realizētu arvien lielākus projektus. 

Mēs ticam ka arī katram sunim ir jābūt savai misijai, tāpēc lēnām kļūstam par suņu mīļotāju mediju, kas iepazīstina un izglīto par dažādām suņu profesijām.

Lai gan varētu šķist, ka stāsts ir par suņiem, suns patiesībā ir tikai starpnieks un labs iemesls, lai uzsāktu sarunu un veicinātu ilgtermiņa sadraudzības. “Suns ar misiju”  iestājas par izglītotāku, atbildīgāku un pieņemošāku sabiedrību. Mēs uzrunājam uzņēmumus, medijus un sabiedrību iesaistīties mūsu biedrības iniciētajos projektos un pēc katra iespējām piedalīties labākas sociālās vides veidošanā.

Protams, “Suns ar misiju” iestājas arī par dzīvnieku aizsardzību un labturību, taču arī šajā gadījumā stāsts atgriežas pie cilvēka un viņa izglītošanas. Lai kā mums patiktu personificēt savus mājdzīvniekus, jāsaprot, ka suns nekad nerunās cilvēku valodā un nekad nedomās kā cilvēks. Ja esam īsti suņu mīļi, mums, cilvēkiem, jāmācās dzīvnieku valoda un jāpārtrauc savstarpējās attiecības balstīt uz pieņēmumiem. Mums patīk pieņemt, ka suns, neklausot saimniekam, dara lietas, lai iespītētu, taču patiesībā mums trūkst zināšanu, un tieši mēs interpretējam situāciju no sava skatu punkta.

“Suns ar misiju” novēl būt atvērtiem mācīties un gribēt būt arvien labākiem katru dienu, lai kopā mēs veidotu atvērtāku sabiedrību.

Kontakti

info@sunsarmisiju.lv
+371 29497815 (Liene)
Ja mūsu mērķi sakrīt ar jūsējiem, aicinām uz sadarbību!

Rekvizīti

“Suns ar misiju”
Garozes iela 32-10, Rīga, LV-1004
Reģ. nr.: 40008289289
Bankas rekvizīti:
Swedbank AS, IBAN: LV71HABA0551047028510

Maksājuma mērķī variet norādīt konkrētā projekta nosaukumu.