Kāpēc “Suns ar misiju” vēlas kļūt par atpazīstamu zīmolu.

Savā pieredzē esmu ļoti daudz ne tikai redzējusi, bet arī saskārusies ar ļoti skarbu, reizēm pat neētisku komunikāciju organizāciju iekšienē un sapratusi, cik ļoti tas iespaido tās tēlu, tāpēc arī vēlējos izveidot kaut ko savu, kur visu varētu darīt citādi – cilvēciski un ar mīlestību.

Zīmolvedība sākas no “iekšām”, no tā, kā vadītājs izturas pret sevi, savu komandu un kādas vērtības tas nes. Man, dibinot biedrību “Suns ar misiju”, bija primāri noteikt ētikas normas (arī sev), kā es izturēšos pret saviem līdzcilvēkiem un tikai tad būvēšu iekšējos noteikumus un lipināšu skaisto konfekšu papīrīti. Man, kā izteikti vizuālam cilvēkam, protams, arī ārējais organizācijas tēls ir ļoti būtisks, tāpēc gribēju izveidot mūsdienīgu, stilīgu un skaistu vizuālo identitāti ar kuras palīdzību pakāpeniski audzēt biedrību par atpazīstamu zīmolu.
Savas dzīves laikā esmu regulāri sadarbojusies ar bezpeļņas organizācijām tieši Latvijā un esmu sapratusi, ka šājā sektorā stradājošie nemāk veidot organizācijas tēlu, nesaprot vai nevēlas saprast, kāda ir mārketinga loma, kā arī īsti nenovērtē publicitātes nozīmīgumu. Tāda ir bijusi mana pieredze līdz šim, taču protams, ka ir arī izņēmumi. Šie novērojumi mani motivēja savu biedrību veidot kā citādi domājošu. Lai gan mūsu darba pamatā ir lielākoties tiesi sociāli bezpeļņas projekti, mēs negribam sevi pozicionēt kā mazos nabadziņus lūdzējus, bet gan kā jaudīgu komandu, kas vēlas veikt izmaiņas sabiedrībā. Šobrīd gan darbojamies kā brīvprātīgie, taču nākotnē, zīmolam kļūstot atpazīstamam, biedrības pienākums būtu nodrošināt darbiniekus ar konkurētspējīgu atalgojumu par spīti tam, ka tā nav pieņemts nevalstiskajā sektorā.

“Suns ar misiju” kā zīmols aug dabiski, jo jau saknē tam ir vērtības par ko iestājas visi biedri. Mūsu pamatvērtības ir sirds darba darīšana, sabiedrības izglītošana, tolerance, iecietība un, protams, visa veida un izmēra suņi, to audzināšana un labturība. “Suns ar misiju” zīmols vēl ir procesā, taču vīzija ir skaidra. Vēlos, lai biedrība izstaro spēku, pozitīvismu un mīlestību pret visu dzīvo. Tā vietā lai mēģinātu iežēlināt vai stāstītu par to ka VISSIR SLIKTI 🙂 vēlamies parādīt, ka visam pamatā ir katra paša individuālā dzīves uztvere.

Vēlos teikt īpašu paldies “Suns ar misiju” radošajai direktorei un labai draudzenei Kristīnai Raibartei par piedalīšanos zīmola radīšanā un attīstīšanā.

Kontakti

info@sunsarmisiju.lv
+ 371 29497815 (Liene)
Ja mūsu mērķi sakrīt ar jūsējiem, aicinām uz sadarbību!

Rekvizīti

“Suns ar misiju”
Garozes iela 32-10, Rīga, LV-1004
Reģ. nr.: 40008289289
Bankas rekvizīti:
Swedbank AS, IBAN: LV71HABA0551047028510

Maksājuma mērķī variet norādīt konkrētā projekta nosaukumu.