Suņu spots

Statuss: Aktīvs. 2021. gada marts – maijs.

Monta Kate Zviedre studē Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļas maģistrantūrā, un viņa, kā jau īsts suņu cilvēks, savu maģistra darbu veltījusi kādas suniskas problēmas risināšanai.

Šobrīd Rīgā kopējais reģistrēto suņu skaits sasniedzis 41 000. Līdz ar pilsētas suņu skaita pieaugumu, aug nepieciešamība pēc iekļaujošas, suņiem labiekārtotas pilsētvides. Neskatoties uz to, ka Rīgā šobrīd ir 5 oficiāli suņu pastaigu laukumi, tikai viens no tiem atrodas Pārdaugavā, un tas nav nožogots vai labiekārtots.

Šis jautājums ir aktuāls ne tikai suņu saimniekiem, bet arī pārējai sabiedrības daļai – jo labiekārtotāka vide, jo tā ir tīrāka, drošāka un patīkamāka ikvienam.

Kas ir “Suņu spots”?

Ir skaidrs, ka Rīgas urbānajā ainavā nepieciešami suņiem pielāgoti pilsētvides risinājumi, tāpēc, ir tapis “Suņu spots”. Radītais objekts ir mobila pop-up suņu pietura, paredzēta suņu vajadzībām un cilvēku izzinošai iesaistei.

Mērķis

“Suņu spota” mērķis ir aktualizēt suņiem labiekārtotas vides nepieciešamību un priekšrocības, īpaši uzsverot Pārdaugavu kā reģionu, kurā nav neviena suņu laukuma.

“Suņa spota” neatņemama sastāvdaļa ir arī mājaslapa, kuras mērķis ir izzināt iedzīvotāju viedokļus par tēmas aktuālāko jautājumu – Kas ir suņiem draudzīga pilsētvide?

Mēs, Suns ar misiju, ļoti lepojamies ar Montas paveikto un aicinām novērtēt viņas veikumu gan dzīvē, gan mājaslapā.

Ko Tev nozīmē #suņiemdraudzīgs?
www.sunuspots.lv

Foto galerija

Citi projekti

Kontakti

info@sunsarmisiju.lv
+371 29497815 (Liene)
Ja mūsu mērķi sakrīt ar jūsējiem, aicinām uz sadarbību!

Rekvizīti

“Suns ar misiju”
Garozes iela 32-10, Rīga, LV-1004
Reģ. nr.: 40008289289
Bankas rekvizīti:
Swedbank AS, IBAN: LV71HABA0551047028510

Maksājuma mērķī variet norādīt konkrētā projekta nosaukumu.