TAGAD TU SAPROTI

Statuss: Noslēdzies. 2020. gada 11. maijs – 1. augusts

Pandēmijas laikā mēs, cilvēki, bijām spiesti palikt mājās un sadzīvot ar jaunajiem apstākļiem, savukārt pilsētvidē dzīvojošajiem dzīvniekiem – gan mājdzīvniekiem, gan patversmes dzīvniekiem #Paliecmājās ir labi zināma ikdiena. “Tagad tu saproti kāda ir dzīve četrās sienās…” bija patversmes “Labās mājas” ziedojumu vākšanas kampaņas zemteksts.

Kampaņas mērķis bija ne tikai piesaistīt ziedojumus, lai būtu iespējams pārdzīvot dīkstāves periodu, bet arī informēt sabiedrību par patversmes uzturēšanas izmaksu pozīcijām, tādējādi kliedējot sabiedrībā izveidojušos mītus par to, ka patversmes dzīvnieku vajadzības aprobežojas tikai ar pārtikas nepieciešamību.
“Suns ar misiju” vadītājai, Lienei Šternbergai, jau kopš 2019. gada izveidojušās draudzīgas saites ar “Labajām mājām”. Lienei bija liels pārsteigums, ka Latvijā iespējams tikai par ziedojumiem uzturēt Eiropas standartiem atbilstošu patversmi, kuras darba pamatā ir nevis masveida dzīvnieku glābšana, bet gan ļoti augsta dzīvnieku labturības kultūra, kas nozīmē orientēties uz kvalitāti nevis kvantitāti. Kļuva skaidrs, ka “Labo māju” vērtības sasaucas ar “Suns ar misju” vērtībām, tādēļ Liene uzsāka darbu pie kampaņas “Tagad tu saproti” realizēšanas.
“Suns ar misiju” atbalstīja kampaņu ar sabiedrisko attiecību aktivitātēm. Caur “Suns ar misiju” kanāliem tika izplatīta informācija, lai veicinātu patversmes atpazīstamību un gūtu finansiālu atbalstu. Paldies Līvai Dagmārai Dzenovskai un Simonai Lucatniecei par ieguldīto brīvprātīgo darbu. 

Plašāks apraksts par kampaņu:
https://patversme.lv/tagad-tu-saproti-paliecmacas/

Lai gan kampaņa ir noslēgusies, “Suns ar misiju” aicina ikvienu dzīvnieku mīļotāju atcerēties par tiem, kam nav māju un ziedot patversmes uzturēšanai.

Rekvizīti:

Biedrība “Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupa”
Reģ. nr. 40008048503
Jur. adr.: Mežapurva iela 2, Rīga, LV-1064
Swedbank AS Konts: LV95HABA0551003865018

Foto galerija

Citi projekti

Kontakti

info@sunsarmisiju.lv
+371 29497815 (Liene)
Ja mūsu mērķi sakrīt ar jūsējiem, aicinām uz sadarbību!

Rekvizīti

“Suns ar misiju”
Garozes iela 32-10, Rīga, LV-1004
Reģ. nr.: 40008289289
Bankas rekvizīti:
Swedbank AS, IBAN: LV71HABA0551047028510

Maksājuma mērķī variet norādīt konkrētā projekta nosaukumu.